Cửa Hàng Vải Thiên Minh

Cửa Hàng Vải Thiên Minh

Vải Thun Cá Sấu PE

Vải Thun Da Ca
Trọng lượng 1m6, khổ 2m2, căng kim
Giá nguyên mẻ 16 cây:
- Màu Nhạt: 67.000/kg
- Màu Trung: 69.000/kg
- Màu Đậm: 70.000/kg
- Màu Đặc Biệt:72.000/kg
- Màu Muối Tiêu: 74.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cá Sấu 65/35 : May đồ thời trang, đồng phục công sở

- Vải Cá Sấu Poly : May đồ thời trang, đồng phục công sở

- Vải Thun Cá Mập : May đồ thời trang, đồng phục công sở

Bảng Màu Vải Thun Cá Sấu PE

Màu Cán Ống

Vải Thun Cá Sấu PE

Màu Căng Kim

Vải Thun Cá Sấu PE Cang kim

Vải Thun Cá Sấu PE Cang kim

Vải Thun Cá Sấu PE

Vải Thun Cá Sấu PE

Vải Thun Cá Sấu PE

Vải Thun Cá Sấu PE
Vải Thun Cá Sấu PE Vải Thun Cá Sấu PE, Vải Thun Thiên Minh
0 VND
THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU WEBSITE
Tên đơn vị Cửa Hàng Vải Thiên Minh
Địa Chỉ 26 Phạm Phú Thứ, P:11, Q:Tân Bình, HCM
Điện Thoại 0902 754 784 - 0932 624 784
Email vaithienminh@gmail.com
Số Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh 41N8025147G - Nơi Cấp: Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình - TP.HCM
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Website Vải Thun Thiên Minh hiện chưa thu thập bất cứ thông nào của khách hàng, nhưng nếu cần chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyên cung cấp.