Vải Thun TC30 - Cotton 65/35 (4 chiều) - Tici

Trọng lượng 2m7m, khổ 1m68
Giá:
Loại 2m7m:
- Màu Trắng : 88.000/kg
- Màu Nhạt: 90.000/kg
- Màu Trung: 97.000/kg
- Màu Đậm: 104.000/kg
- Màu Đặc Biệt(màu Ya, Két, Bích): 106.000/kg

Vải Thun TC30 2 chiều

Trọng lượng 3m, khổ 1m8
Giá:
- Màu Trắng : 78.000/kg
- Màu Nhạt: 81.000/kg
- Màu Trung: 89.000/kg
- Màu Đậm: 98.000/kg
- Màu Đặc Biệt(màu Ya, Két, Bích): 100.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cotton 100% : May áo thời trang, đồ baby

- Vải Thun Su Pha : May áo thời trang, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun PE : May áo thời trang, đồ học sinh, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun Bo Gân : May áo thời trang, áo khoát

Bảng Màu Vải Thun Cotton 65/35

Vải Thun TC30 - Tici

Vải Thun TC30 - Tixi

Vải Thun TC30 - Tixi

Vải Thun TC30 - Tixi

Vải Thun TC30 - Tixi
Vải Thun Cotton 65/35,Vải Thun Tixi Vải Thun Cotton 65/35, Vải Thun Tixi, vai Thun Cotton 65/35, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 3432 reviews