Vải Thun Cá Sấu PE

Vải Thun Da Ca
Trọng lượng 1m6, khổ 2m2, căng kim
Giá nguyên mẻ 16 cây:
- Màu Nhạt: 69.000/kg
- Màu Trung: 71.000/kg
- Màu Đậm: 73.000/kg
- Màu Muối Tiêu: 77.000/kg
Giá bán lẻ:
- Màu Nhạt: 73.000/kg
- Màu Trung: 75.000/kg
- Màu Đậm: 78.000/kg
- Màu Đặc Biệt:80.000/kg
- Màu Muối Tiêu: 86.000/kg
Cá Sấu PE 2 chiều: Trọng lượng 1.8m cán ống
Giá:
- Màu Nhạt: 67.000/kg
- Màu Trung: 70.000/kg
- Màu Đậm: 73.000/kg
- Màu Đặc Biệt:77.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cá Sấu 65/35 : May đồ thời trang, đồng phục công sở

- Vải Cá Sấu Poly : May đồ thời trang, đồng phục công sở

- Vải Thun Cá Mập : May đồ thời trang, đồng phục công sở

Bảng Màu Vải Thun Cá Sấu PE

Màu Cán Ống

Vải Thun Cá Sấu PE

Màu Căng Kim

Vải Thun Cá Sấu PE Cang kim

Vải Thun Cá Sấu PE Cang kim

Vải Thun Cá Sấu PE

Vải Thun Cá Sấu PE

Vải Thun Cá Sấu PE

Vải Thun Cá Sấu PE
Vải Thun Cá Sấu PE Vải Thun Cá Sấu PE, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 234 reviews