Vải Thun Giả Jean

- Loại I: Trọng lượng 1m7, khổ 1m6
- Loại II: Trọng lượng 1m8, khổ 1m55, Vải Đẹp
Giá:
- Đồng màu:
- Loại I: 110k
- Loại II: 138k
Xem Thêm - Vải Thun Bóng cào : May đồ thể thao học sinh

- Vải Thun Nỉ : May đồ thời trang, thu đông, đồ bộ, áo khoát

- Vải Thun Vảy Cá PE : May đồ thời trang, thu đông, đồ bộ, áo khoát

- Vải Thun Vảy Cá Tixi : May đồ thời trang, thu đông, đồ bộ, áo khoátHình Vải Thun Giả Jean Loại I

Vải thun Giả Jean

Vải thun Giả Jean

Vải thun Giả Jean

Vải thun Giả Jean


Hình Vải Thun Giả Jean Loại 2

Vải thun Giả Jean

Vải thun Giả Jean

Vải thun Giả Jean

Vải thun Giả Jean

Vải thun Giả Jean
Vải Thun Giả Jean Vải Thun Giả Jean, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 7687 reviews