Vải Thun PE 4 Chiều

Vải Thun PE
- Trọng lượng 2m8, khổ 1m7, Hàng sạch lông, y chang Tixi
- Chuyên dùng in chuyển nhiệt
- Giá tốt hơn tixi
Giá:
- Màu Nhạt: 70.000/kg
- Màu Trung: 73.000/kg
- Màu Đậm: 75.000/kg
- Màu Đặc Biệt:77.000/kg
- Màu Muối Tiêu: 80.000/kg

Vải Thun PE 2 Chiều

- Trọng lượng 3m - 3m2 - 3m4, khổ 1m8, Hàng sạch lông, y chang Tixi
Giá:
- Màu Trắng: 57.000/kg
- Màu Nhạt: 60.000/kg
- Màu Trung: 63.000/kg
- Màu Đậm: 67.000/kg
- Màu Đặc Biệt: 71.000k/kg
- Màu Muối Tiêu: 75.000/kg
- Màu Xanh Đen Khuyến Mãi: 58.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cotton 100% : May áo thời trang, đồ baby

- Vải Thun Tixi - Cotton 65/35 : May áo thời trang

- Vải Thun Su Pha : May áo thời trang, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun PE : May áo thời trang, đồ học sinh, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun Bo Gân : May áo thời trang, áo khoát

Màu PE 4 Chiều
Vải thun PE 4 Chiều

Vải thun PE 4 Chiều

Vải thun PE 4 Chiều

Màu PE 2 Chiều
Vải thun PE 2 Chiều

Vải thun PE 2 Chiều

Vải thun PE 2 Chiều

Vải thun PE 2 Chiều

Vải Thun PE Vải Thun PE, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 34345 reviews