Vải Thun Cá Mập 65/35 2 chiều

Trọng lượng 1.6m Căng Kim, khổ 2.28m
Giá:
- Màu Nhạt: 87.000/kg
- Màu Trung: 100.000/kg
- Màu Đậm: 104.000/kg
- Màu Đậm Hơn: 107.000/kg
- Màu Đặc Biệt: 111.000/kg
- Màu Muối tiêu: 116.000/kg

Vải Thun Cá Mập PE 2 chiều

Trọng lượng 1.8m Căng Kim, khổ 2.46m
Giá:
- Màu Nhạt: 65.000/kg
- Màu Trung: 68.000/kg
- Màu Đậm: 71.000/kg
- Màu Đặc Biệt: 73.000/kg
- Màu Muối tiêu: 90.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cá Sấu 65/35 : May đồ thời trang, đồng phục công sở

- Vải Cá Sấu PE : May đồ thời trang, đồng phục công sở

- Vải Thun Cá Sấu Poly : May đồ thời trang, đồng phục công sở

Bảng Màu Vải Thun Cá Mập

Vải Thun Cá Mập

Vải Thun Cá Mập

Vải Thun Cá Mập

Vải Thun Cá Mập

Vải Thun Cá Mập

Vải Thun Cá Mập

Vải Thun Cá Mập

Vải Thun Cá Mập Vải Thun Cá Mập, vai thun ca map, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 768 reviews