Vải Thun Su In 3D - Chuyển Nhiệt

- Trọng lượng: 2m5, Khổ vải 1m7
Giá:
- Màu Trắng: 67.000/kg
- Màu: 69.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cotton 100% : May áo thời trang, đồ baby

- Vải Thun Tixi - Cotton 65/35 : May áo thời trang

- Vải Thun Su Pha : May áo thời trang, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun PE : May áo thời trang, đồ học sinh, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun Bo Gân : May áo thời trang, áo khoát

Vải Thun In Chuyển Nhiệt

Vải Thun In Chuyển Nhiệt

Vải Thun In Chuyển Nhiệt

Vải Thun In Chuyển Nhiệt
Vải Thun In Chuyển Nhiệt Vải Thun In Chuyển Nhiệt, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 32325 reviews