Vải Thun Cát Hàn

- Trọng lượng: 2m3 , khổ 1m56, May đồ bộ, may đầm
- Trọng lượng: 2m8 , khổ 1m56, May đồ bộ, may đầm
Giá:
- Đồng màu(2m3): 73.000/kg
- Đồng màu(2m8): 71.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cát Ý : May đồ bộ, đầm

- Vải Thun Thượng Hải : May đồ bộ, đầm

- Vải Thun Cát Kim Sa : May đồ bộ, đầm

- Vải Thun Cát Misa : May đồ bộ, đầm

- Vải Thun Bogen : May đồ bộ, đầm

- Vải Thun Xô Len : May đồ bộ, đầm

- Vải Thun Misa Kim Tuyến : May đồ bộ, đầm

Bảng Màu Vải Thun Cát Hàn

Vải Thun Cát Hàn, Vải Thun May Đầm,

Vải Thun Cát Hàn, Vải Thun May Đầm,

Vải Thun Cát Hàn, Vải Thun May Đầm,

Vải Thun Cát Hàn, Vải Thun May Đầm,

Vải Thun Cát Hàn, Vải Thun May Đầm,

Vải Thun Cát Hàn, Vải Thun May Đầm,

Vải Thun Cát Hàn, Vải Thun May Đầm,

Vải Thun May Đầm,

Vải Thun Cát Hàn

Vải Thun Cát Hàn Vải Thun Cát Hàn, vai thun cat han, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 45454 reviews