Vải Thun Lưới

- Trọng lượng: 5m5/kg - 6m/kg , khổ 1m6
Giá:
- Trắng: 65.000/kg
- Màu: 72.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Lụa CD : May đồ thể thao

- Vải Thun Interlock : May đồ thể thao

- Vải Thun Poly 2 Da : May đồ thể thao, may đầm

- Vải Thun Bóng cào : May đồ thể thao học sinh

- Vải Thun Lạnh 4 Chiều : May đồ thể thao

- Vải Thun Mè : May đồ thể thao

Bảng Màu Vải Thun Lưới

Vải Thun Lưới

Vải Thun Lưới

Vải Thun Lưới

Vải Thun Lưới
Vải Thun Lưới Vải Thun Lưới, vai thun luoi, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 45454 reviews