Vải Thun Interlock - Siu

Vải Thun Interlock - Siu
- Trọng lượng 4m, Khổ vải 1m6
Giá:
- Trắng: 63.000/kg
- Màu: 67.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Lụa CD : May đồ thể thao

- Vải Thun Mè : May đồ thể thao

- Vải Thun Poly 2 Da : May đồ thể thao, may đầm

- Vải Thun Bóng cào : May đồ thể thao học sinh

- Vải Thun Lưới : May đồ thể thao áo gió, áo khoát

- Vải Thun Lạnh 4 Chiều : May đồ thể thao

Bảng Màu Vải Thun Interlock

Vải Thun Interlock - Siu

Vải Thun Interlock - Siu
Vải Thun Interlock Vải Thun Interlock, vai thun siu, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 7687 reviews