Vải Thun Cotton 100% 2 Chiều

- Trọng lượng 3m/kg và khổ vải 1m82
Giá:
- Màu Trắng: 113.000/kg
- Màu Nhạt: 121.000/kg
- Màu Trung: 125.000/kg
- Màu Đậm: 133.000/kg
- Màu Đặc Biệt(màu Ya, Két, Bích): 137.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cotton 100% : May áo thời trang, đồ baby

- Vải Thun Tixi - Cotton 65/35 : May áo thời trang

- Vải Thun Su Pha : May áo thời trang, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun PE : May áo thời trang, đồ học sinh, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun Bo Gân : May áo thời trang, áo khoát

Bảng Màu Vải Thun Cotton 100% 2 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 2 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 2 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 2 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 2 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 2 Chiều
Vải Thun Cotton 100% 2 Chiều Vải Thun Cotton 100% 2 Chiều, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 456 reviews