Vải thun Poly 2 Da

- Trọng lượng: 2m và 2m4, Khổ Vải: 1m64 - 1m68
Giá:
- Đồng màu: 79.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Lụa CD : May đồ thể thao

- Vải Thun Mè : May đồ thể thao

- Vải Thun Interlock : May đồ thể thao

- Vải Thun Bóng cào : May đồ thể thao học sinh

- Vải Thun Lưới : May đồ thể thao áo gió, áo khoát

- Vải Thun Lạnh 4 Chiều : May đồ thể thao

Bảng Màu Vải Thun Poly 2 Da

Vải thun Poly 2 Da

Vải thun Poly 2 Da

Vải thun Poly 2 Da
Vải thun Poly 2 Da Vải thun Poly 2 Da, cai thun poly 2 da, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 66543 reviews