Vải Thun Cá Sấu 65/35

Trọng lượng 1.8m cán ống, khổ 2.28m
Giá:
- Màu Nhạt: 92.000/kg
- Màu Trung: 100.000/kg
- Màu Đậm: 112.000/kg
- Màu Đặc Biệt: 115.000/kg
Trọng lượng 1.8m Căng Kim, khổ 2.28m
Giá:
- Màu Nhạt: 92.000/kg
- Màu Trung: 99.000/kg
- Màu Đậm: 106.000/kg
- Màu Đặc Biệt: 108.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cá Sấu PE : May đồ thời trang, đồng phục công sở

- Vải Cá Sấu Poly : May đồ thời trang, đồng phục công sở

- Vải Thun Cá Mập : May đồ thời trang, đồng phục công sở

Bảng Màu Vải Thun Cá Sấu 66/35

Màu Cán Ống
Vải Thun Cá Sấu 65/35

Màu Căng Kim

Vải Thun Cá Sấu PE Cang kim

Vải Thun Cá Sấu PE Cang kim

Vải Thun Cá Sấu 65/35

Vải Thun Cá Sấu 65/35

Vải Thun Cá Sấu 65/35
Vải Thun Cá Sấu 65/35 Vải Thun Cá Sấu 65/35, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 234 reviews