Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

- Trọng lượng 3m, 3m2 và 3m4. Khổ vải 1m7
- Chính thức sản xuất cotton 100%4 chiều đẹp, sạch lông, mịn giá phải nói là rẻ
Giá:
Loại II(40) Hàng rất đẹp :
- Màu Trắng: 138.000/kg
- Màu Nhạt: 142.000/kg
- Màu Trung: 148.000/kg
- Màu Đậm: 156.000/kg
- Màu Muối Tiêu: 161.000/kg
Loại I (40) Hàng rất đẹp, sạch lông :
- Màu Trắng: 150.000/kg
- Màu Nhạt: 155.000/kg
- Màu Trung: 160.000/kg
- Màu Đậm: 165.000/kg
- Màu Đặc Biệt(Bích): 172.000/kg

Loại CM 30:
- Màu Trắng: 130.000/kg
- Màu Nhạt: 133.000/kg
- Màu Trung: 140.000/kg
- Màu Đậm: 146.000/kg
- Màu Đặc Biệt(màu Ya, Két, Bích): 151.000/kg
- Màu Muối Tiêu: 153.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Tixi - Cotton 65/35 : May áo thời trang

- Vải Thun Su Pha : May áo thời trang, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun PE : May áo thời trang, đồ học sinh, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun Bo Gân : May áo thời trang, áo khoát

Bảng Màu Vải Thun Cotton 100%

Loại I(40)

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Loại II(40)

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều

Loại CM 30Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều
Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều Vải Thun Thiên Minh - Vải Thun Cotton 100% 4 Chiều 5.0 stars, based on 4543 reviews