Vải Thun Su In 3D - Chuyển Nhiệt

- Trọng lượng: 2m5, Khổ vải 1m7
Giá:
- Màu Trắng: 68.000/kg
- Màu Nhạt: 71.000/kg
- Màu Đậm: 73.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Cotton 100% : May áo thời trang, đồ baby

- Vải Thun Tixi - Cotton 65/35 : May áo thời trang

- Vải Thun Su Pha : May áo thời trang, có thể Sufa

- Vải Thun PE : May áo thời trang, đồ học sinh, có thể Sufa

- Vải Thun Bo Gân : May áo thời trang, áo khoát

Vải Thun Sufa

Vải Thun Sufa

Vải Thun Sufa

Vải Thun Sufa
Vải Thun Sufa Vải Thun Sufa, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 32325 reviews