Vải Thun Su Pha

- Trọng lượng: 2m5 – 3m4, khổ 1m7
Giá:
- Màu Nhạt: 67/kg
- Màu Trung, Đậm: 69.000/kg


- Trọng lượng: 2m5, khổ 1m7
Giá:
- Màu Nhạt: 66/kg
- Màu Trung, Đậm: 68.000/kg
Xem Thêm - Vải Thun Tixi - Cotton 65/35 : May áo thời trang

- Vải Thun Su Pha : May áo thời trang, có thể in chuyển nhiệt

- Vải Thun Cotton 100% : May áo thời trang, đồ baby

- Vải Thun Bo Gân : May áo thời trang, áo khoát

Bảng Màu Vải Thun Su Pha

Vải thun Su Pha

Vải thun Su Pha

Vải thun Su Pha

Vải thun Su Pha

Vải thun Su Pha
Vải Thun Su Pha Vải Thun Su Pha, Vải Thun Thiên Minh 5.0 stars, based on 54433 reviews